تسمه های اتومبیل

تسمه های اتومبیل

تسمه های تولید شده در کارخانجات اطلس تسمه مخصوص اتومبیل

این تسمه ها در مدل های V شکل و مدل های شیاری تولید میگردد.

مقاومت این نوع تسمه در برابر نوسانات طولی امکان بکارگیری چند تسمه همزمان در کنار یکدیگر را بوجود آورده است. انعطاف پذیری بالا و همگن شدن با پولی از دیگر مزایای این نوع تسمه می باشد.

تسمه های اتومبیل

تسمه های تولید شده در کارخانجات اطلس تسمه مخصوص اتومبیل

این تسمه ها در مدل های V شکل و مدل های شیاری تولید میگردد. مقاومت این نوع تسمه در برابر نوسانات طولی امکان بکارگیری چند تسمه همزمان در کنار یکدیگر را بوجود آورده است. انعطاف پذیری بالا و همگن شدن با پولی از دیگر مزایای این نوع تسمه می باشد.

مشاهده کله محصولات
مشاهده

تسمه های V شکل خودرو

این نوع تسمه که با اشکال ساده-دنده ای و یا منجید دار تولید می شود ، در صنعت خودرو کاربرد دارد....

مشاهده

تسمه های شیاری

تسمه های شیاری که به نام تسمه های شیاری V نیز شناخته می شوند که دربرابر تغییرات حرارتی و روغن...