تسمه های کشاورزی - کمباین

تسمه های کشاورزی - کمباین

تسمه های تولید شده در کارخانجات اطلس تسمه مخصوص استفاده در مصارف کشاورزی و کمباین ها

این تسمه ها مدل های زیر تولید می گردند :

  • تسمه های V شکل ساده چند خطی کشاورزی
  • تسمه های دور متغیر کشاورزی
  • تسمه های تخت