تسمه های شیاری

تسمه های شیاری

تسمه های شیاری که به نام تسمه های شیاری V نیز شناخته می شوند که دربرابر تغییرات حرارتی و روغن مقاوم بوده و از مواد ضدالکتریسیته در آن استفاده شده است. این نوع تسمه بدلیل عملکرد بسیارخوب، جایگزین انواع تسمه های رایج شده است. عملکرد روان، بدون لرزش، عمر طولانی و انعطاف پذیری این نوع تسمه باعث شده است تا در صنعت خودروسازی بسیار مورداستفاده قراربگیرد.

 

 

 

 

Size Range

(inch)

W

(mm)

H

(mm)

Main Cross

Section

1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content