تسمه های V شکل خودرو

تسمه های V شکل خودرو

این نوع تسمه که با اشکال ساده-دنده ای و یا منجید دار تولید می شود ، در صنعت خودرو کاربرد دارد. مقاومت این نوع تسمه در برابر نوسانات طولی امکان بکارگیری چند تسمه همزمان در کنار یکدیگر را بوجود آورده است. انعطاف پذیری بالا و همگن شدن با پولی از دیگر مزایای این نوع تسمه می باشد.

 

 

 

 

 

 

Size Range

(inch)

W

(mm)

H

(mm)

Main Cross

Section

1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content